Redaktor Naczelny: Maciej Wacławik

Skład Redakcji: 
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Zagrabińska
Redaktor pomocniczy: Aleksandra Słowicka
Redaktor pomocniczy II : Maciej Wierzbicki

Redaktorzy sekcji:

Archeologia epoki kamienia i brązu - Justyna Rzońca
Archeologia epoki żelaza i średniowiecza - Dominik Pęcherek
Archeologia śródziemnomorska - Aleksandra Milczuk
Archeologia Nowego Świata - Anna Słupianek
Archeologia Azji - Konrad Abramczuk

Korekta edytorska:

Natalia Koczy

Anna Kuncewicz

Aleksandra Kucharska

Opiekunowie Czasopisma:
dr Piotr Kołodziejczyk
dr Marzena Przybyła

Czasopismo ukazuje się pod patronatem Instytutu Archeologii Uniwerystetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Aktualności

ADRES REDAKCJI:
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 11
31-007  Kraków

E-mail: redakcja.menhira@gmail.com